Úvod

Vítáme Vás na stránkách, kde můžete čerpat inspiraci pro práci s dětmi v předškolním vzdělávání. 

illu-main.png

Materiály pro pedagogy vznikají v rámci projektu "Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ".

Hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků MŠ kraje Vysočina v oblasti naplňování zásad kurikulární reformy, zejména podpora rozvoje kompetencí v práci s dětmi v oblastech předcházejících čtenářským dovednostem, emočního rozvoje a využití moderních didaktických metod. 

Na projektu se podílejí Infra, s.r.o. a obecně prospěšná společnost Erudis, o.p.s.

www.infracz.cz

www.erudis.cz

 

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, GG kraje Vysočina.  

 

opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg